Lab Rotary

Lab Rotary

Supplies: 6

Supplies 6

  1. Carbide Plaster Cutter 1591 HP 5455.060 Carbide Plaster Cutter 1591 HP 5455.060

   Carbide Plaster Cutter 1591 HP 5455.060 KX201247 | Edenta — 5455.060HP

  2. Channel Cutter Channel Cutter

   Channel Cutter KX229374 | Edenta — 3870.103.015

  3. Diamond Disc SuperFlex 355.514 Diamond Disc SuperFlex 355.514

   Diamond Disc SuperFlex 355.514 220128 | Edenta — 355.514.220HP

  4. Parallel Left Twist End Cutting Parallel Left Twist End Cutting

   Parallel Left Twist End Cutting KX229376 | Edenta — 3266.103.015

  5. Parallel Wax Cutter Parallel Wax Cutter

   Parallel Wax Cutter KX229375 | Edenta — 3681.103.023

  6. TC Cutter Acrylic 5855.060 TC Cutter Acrylic 5855.060

   TC Cutter Acrylic 5855.060 KX201248 | Edenta — 5855.060HP

  1-6 of 6 Results